Идея №4 от „Поддържайте диалога“

Идея №4 от „Поддържайте диалога“

52 идеи за цялата година

Когато завършите книжката или историята, която четете, продължете с разговор като попитате детето за неговото мнение за някой интересен момент. Например, „Как според теб се е почувствало детето, когато е останало само на лодката? Защо смяташ така?“ или може да прочетете две истории на една и съща тема и да поговорите кое е еднакво и кое различно. Попитайте детето коя история харесва повече и защо?

„Поддържайте диалога“

Когато разговаряте с детето си на дадена тема се стремете да поддържате диалога и го провокирайте да мисли по темата, а не само да отговаря с „да“ или „не“. Задавайте въпроси с отворен край, за да разберете кое е нещото, което най-много интересува детето. Колкото по-любопитни са да разберат повече по темата, която ги интересува, толкова по-дълго ще може да ги задържите в разговора и да задълбочите критичното им мислене! 

Споделете този пост: