Идея №1 от „Поддържайте диалога“

Идея №1 от „Поддържайте диалога“

52 идеи за цялата година

Предложете на детето да ви помогне с подготвянето на масата за вечеря. Използвайте въпроси с отворен край, за да поддържате разговора, например: „Кой беше най-хубавият ти момент в детската градина?“ или „Имаше ли момент, който не ти хареса? Защо?“

„Поддържайте диалога“

Когато разговаряте с детето си на дадена тема се стремете да поддържате диалога и го провокирайте да мисли по темата, а не само да отговаря с „да“ или „не“. Задавайте въпроси с отворен край, за да разберете кое е нещото, което най-много интересува детето. Колкото по-любопитни са да разберат повече по темата, която ги интересува, толкова по-дълго ще може да ги задържите в разговора и да задълбочите критичното им мислене! 

 
Споделете този пост: