10 области, в които логопедът може да помогне!

10 области, в които логопедът може да помогне!

По-добро качество на живот

10 области, в които логопедът може да помогне!

Логопедите са терапевтите, които имат отношение към развитието на артикулационни умения/ разбираемост на речта, експресивна реч/ рецептивна реч/ умения за слушане, заекване/ плавност на речта, гласови нарушения, социални/ прагматични речеви умения, използването на невербалната комуникация и дори нарушения свързани с гълтане/хранене! Работейки върху тези умения на детето спомагаме за общото му развитие, което не е свързано обаче само с говора. Когато логопедът работи с детето имаме възможността да предизвикаме положителни промени в живота му в различни области от неговото развитие. Имаме уникалната възможност да научим детето да общува, което разкрива пред него един нов вълнуващ свят, който да изследва и опознава.

Всъщност логопедът има възможността да развие във вашето дете тези умения, които са му необходими, за да бъде самостоятелно, а това от своя страна ще му позволи да успее в толкова много други области!

Ще ви предложа 10 области, в които логопедът може да помогне и да промени живота на вашето дете и въобще живота на семейството!

1.Изграждане на самочувствие и увереност

Когато детето има способността да общува, да произнася звук /р/ или /с/ или има умението да разбира езика на тялото и невербалната комуникация на неговите връстници, това дете ще има повече увереност, когато излиза навън и се среща със света и така става възможно да взаимодейства повече, да учи повече, да се запознава с нови хора, да създава нови приятелства и като  цяло новите възможности ще се появяват сами. Самочувствието е просто безценен дар, който логопедът може да помогне на детето да изгради.

2.Създаване на приятелства

Всички знаем колко е ценно да направим добри, солидни приятелства с другите. Но, за да се случи това, децата трябва да имат начини да комуникират и да разбират езика на другите. Логопедите постоянно изграждат у децата уменията, който ще им помогнат да направят дълготрайни приятелства без значение на какво ниво от развитието си са в момента .

3.Успешни в училище

Без значение дали е градина, начално училище или след това, има толкова много начини  по които логопедичната терапия може да помогне на детето в обучителната среда. Едно дете е необходимо да може да слуша и разбира многостепенни инструкции, да го разбират него, да разбира невербалните знаци от връстници и възрастни и  т.н. Логопедът може да се фокусира върху тези умения и да помогне на детето да е успешно в класната стая.

4.По-малко гневни избухвания

Представете си за момент, че сте на ново място и не говорите езика, нито го разбирате. Вие сте гладни, жадни и уморени. Питате някого за хотел наблизо, но той не ви разбира или си мисли, че ви е разбрал и отговаря, но вие нямате никаква представя какво означават думите му! Как бихте се почувствали? Как според вас бихте реагирали? Това е пример как би могъл да изглежда животът за дете със забавено речево развитие. Така че е напълно разбираемо в ситуации, в които те не разбират какво се случва или не умеят да изразят нуждите си е по-вероятно да имат гневни изблици (екстроверти) или да се отчайват и затварят (интроверти). Но започвайки да трупат умения за разбиране, за това което се случва около тях и започвайки да общуват, тези отрицателни прояви намаляват и като количество, и като интензивност, това прави всички много по-щастливи!

5.Самостоятелна игра

Вярвате или не, работата на логопеда с вашето дете може да му помогне да се научи как да играе по-самостоятелно, което е толкова ВАЖНО умения. Моето собствено дете играе чудесно самостоятелно за дълъг период от време, което ми позволява да свърша някои неща вкъщи. Някои деца успяват да усвоят това умение с много малко помощ от родителите си, но други имат нужда от повече време и тук идва ролята на логопеда, който ще помогне едновременно на детето и неговите родители в тази ситуация. Логопедът работи за изграждането на подходящите игрови модели и социални умения при деца от всякакви възрасти. Най-малките понякога обучаваме на подходящите начини да играят с играчки и им представяме нови игрови схеми, които да им позволяват да играят сами за дълъг период от време. При по-големите деца може да помогнем за изграждането и развитието на игрови модели и да работим върху социалните умения необходими им да играят по подходящия начин заедно с други деца.

6.Прибиране на играчките (и други задължения)

Добре де…..логопедичната терапия може да не е лекарство против мързел….но запомнете, че за да изпълни инструкцията, която сте дали за прибиране на играчката, детето трябва първо да разбере това съобщение. Някои деца изпитват сериозни затруднения да разбират предлози, които например се използват много, когато подреждаме.“Сложи червената топка в коша“ изисква детето да разбере концепцията „в“ както и да разбира думите „топка“,“червена“ и „кош“.  Логопедът помага децата да изградят и развият рецептивна и експресивна реч, включително и особено важното знание за основните концепции и предлози. Това са изграждащите елементи на езика и концепциите, които трябва да са научили, за да могат да си изпълняват задълженията като прибиране на играчки!

7.Да го/я научи да използва гърне, да си мие зъбите и да изпълнява други ежедневни задачи

Отново, логопедичната терапия сама по себе си няма да обучи детето да използва гърне или как се търкат зъби, но уменията усвоени в терапията могат да помогнат детето да разбере света около него и каква е ролята на рутинните действия.Например, някои деца със забавено речево развитие имат сериозни затруднения да следват последователности, което е много необходимо умение, за да могат да изпълняват задачи самостоятелно. Последователността е когнитивно-езиково умение, върху което работим по няколко начина. За деца с най-големи затруднения може да създадем визуален график, който да помогне на детето на усвои специфичния ред на отделните дейности в простичките неща като миенето на зъбите и да стигнем до по-сложните като обличане, приготвяне на сандвич или готвене. Задачата винаги е разделяне на цялото на отделните му съставни части. Както казва свекърва ми: „С бебешки стъпки“

8.Спортуване

Знаете ли, че простичката игра на подаване на топка изисква използването на социално-прагматичния аспект на езика? Необходимо е детето да е може да наблюдава своя партньор и да разбира неговия език на тялото, за да предвиди какво ще направи този човек с топката. Някои деца имат затруднения точно в интерпретирането на тези невербални знаци и логопедите насочват усилията си в тази посока още от много ранна възраст.

9.Да разкаже за деня си

Аз като родител искам да знам как е прекарало деня си моето дете в яслата/градината. Това ми дава ценна допълнителна информация за нейното развитие. Като логопед е интересно да наблюдавам как се развиват нейните комуникативни умения. За най-малките е съвсем нормално да отговорят на въпроса „Какво прави днес?“ с краткото „Играх!“ и край. Но колкото повече се развиват говорните, езиковите, комуникативните умения и тези за слушане и разбиране, толкова по-пълна ще бъде информацията, която детето ви дава за изминалия ден. Това неизменно ще доведе до по-дълги разговори и ще заздрави връзката ви, а от там и вашата подкрепа за детето ще бъде най-ефективна.

10.Да каже, че ви обича

„Обичам те“ са двете най-сладки думички, които могат да излязат от една малка уста! Още по-безценно е, ако бъдат казани от дете със забавено речево развитие. Без значение дали детето казва „Обичам те“ за първи път със знаци, картинки или с думи е еднакво красиво и удовлетворяващо. Сега вие ми разкажете как логопедът е променил живота на детето ви?

Споделете този пост: