Логопедична Консултация

Логопедичната консултация е първата среща между детето, родителите и терапевта. На нея се обсъждат въпросите на родителите, проследяват се ключови маркери от детското развитие, правят се различни типове скрининги на целеви умения според възрастта и областите, в които детето може да изпитва затруднения. 

Важно е да знаете, че консултацията не е моментът за поставяне на диагноза. Диагностичният процес изисква допълнително време и процедури. Това е време, в което се запознаваме и можем да поговорим, за всичко, което Ви интересува. По време на консултацията ще Ви дадем препоръки, с които да подпомогнете развитието на детето, ако е необходимо ще Ви насочим към консултации с допълнителни специалисти от различни области.

За самата консултация ще е нужно да носите със себе си медицинските документи на детето, ако то разполага с такива. Препоръчително е да носите чифт пантофки. 

Не се колебайте да потърсите професионална консултация, колкото и малко да е детето Ви, защото ние сме специалисти по ранно детско развитие.