Програма за развитие на предучилищните умения - 4-7 год.

Терапия на нарушенията на слуховата преработка, фината моторика и разказвателните умения