Орофациална миофункционална терапия (ОМТ)

 

Тази терапия е насочена към децата и възрастните, които страдат от Орофациално миофункционално нарушение (ОМН)

Какви са симптомите на ОМН?

 • Дишане през устата, вместо през носа, което компрометира общото здраве на организма
 • Неправилна поза на устата в покой с раздалечени устни
 • Патологични изменения на захапката
 • Ортодонтски рецидив след ортодонтско лечение
 • Говорни нарушения, особено при звуковете Н-Т-Д, С-З-Ц, Ш-Ж-Ч и Р;
 • Вредни орални навици като смучене на палец или долна устна, продължителна употреба на биберон или преходна чашка с накрайник и др.
 • Неправилна долна или междузъбна позиция на езика в покой
 • Неправилно дъвкане, оформяне на хапката или преглъщането ("инфантилно преглъщане")
 • Бавно хранене, прекомерно тъпчене на храна в устата или силно изразена придирчивост към определени текстури

Какви са причините за Миофункционалните нарушения? 

През последните 10 години научните изследвания сочат факторите с най-голяма тежест:

 • Проблеми с горните дихателни пътища, които пречат дишането да се осъществява лесно и безпрепятствено през носа, като увеличени сливици, изкривена носна преграда или алергии
 • Скъсен подезичен френулум ("къса юздичка под езика"), който ограничава способността на езика да се движи в пълния си обем лесно в устната кухина, засягайки позата на езика в покой, правилното дъвчене и преглъщане на храната и речевото развитие
 • История на предишни или настоящи вредни орални навици
 • Определени синдроми, свързани със структурни различия в областта на езика и лицево-челюстното развитие

Защо е важно Миофункционалните нарушения да се терапевтират?

Орофациалните миофункционални нарушения прекъсват нормалните модели на движение на оралната мускулатура. Ортодонтите документират първи своите опасения относно ОМН от началото на 1900-те. Неовладяването на ОМН може да доведе до различни медицински и стоматологични проблеми като:

 • Хронична лицева болка 
 • Малоклузии (изменения в подредбата на зъбите)
 • Негативно влияние върху стабилността и фукцията на темпомандибуларната става (TMJ)
 • Хранителни нарушения
 • Говорни нарушения
 • Пародонтални нарушения
 • Ортодонтски рецидиви
 • Промени в растежа и позицията на челюстите
 • Бруксизъм
 • Обструктивна сънна апнея (Оbstructive Sleep Apnea)
 • Кардиологични проблеми

Нормализираните модели на правилна поза на езика, устните и челюстта са от решаващо значение за нормалният растеж и развитие на орофациалната мускулатура и лицево-челюстната структура. Най-честата етиологична причина за появата на ОМН е липсата на назално дишане. Когато дишането през носа е затруднено, тялото естествено се приспособява към дишане през устата. Продължителното дишане през устата е патологично и променя естествената позиция на езика, долната челюст и устните. Тази промяна в позицията може да повлияе на моделите на растеж на долната и горната челюст и много често резултатът е значително неправилно лицево-челюстно развитие. Освен това, дългосрочното дишане през устата компрометира естественият процес на дишане, който разчита на носната кухина не само за почистване и затопляне на въздуха, но и за газообмена и усвояването на кислорода и транспортирането му до всички органи.

Докато неправилната поза на устните, езика и челюстта често са резултат от запушване на дихателните пътища, то след като дихателният проблем бъде коригиран, неправилните модели на раздалечаване на устните и долната позиция на езика остават постоянен навик, който трябва да бъде терапевтиран. 

От първостепенно значение е първо да се обърне внимание на факторите, довели до наличието на орофациално миофукционално нарушение преди да се започне лечение, тъй като то може да бъде неуспешно, ско етиологията продължава.

Логопед Бейчева, като сертифициран логопед, прилагащ орофациална миофункционална терапия, може да ви помогне с диагностика и терапия на миофункционалните нарушения и да ви насочи към клиницистите от други специалности, които да ви помогнат да се справите с проблема.

На каква възраст може да се започне терапия?

Терапията на миофункционалните нарушения може да започне на различна възраст.

 • Деца от 2-4 год възраст могат да преминат оценка, за да се определи дали са налице фактори, които имат нужда от превенция или терапия,  като къси юздички на устната и/или езика, дихателни нарушения, вредни навици и да направим нужните насоки към други специалисти.
 • Деца след 3,5 год. биха могли да се включат в програмата за орална мускулна терапия в помощ на артикулацията.  
 • Деца на 5 години са на идеалната възраст да се започне програма по елеминиране на вредния навик по смучене на палец.
 • Деца между 7 и 8 години са добри кандидати да се включат в програмата за Орофациална Миофункционална терапия.
 • Подрастващите и възрастните също имат възможност да постигнат дългосрочни резултати, особено в областите с превенция на ортодонтските рецидиви, сънната апнея, говорните нарушения, бруксизма и темпомандибуларните нарушения.