Ранна интервенция - 0-3 год.

Консултацията с логопед може да бъде проведена буквално няколко часа след раждането на детето, а дори и преди това под формата на родителска информираност и превенция на езиково-говорните нарушения. Ранното детско развитие преминава през определени етапи, които имат пряко отношение към развитието на речта и комуникацията. Полето на компетенции на логопеда не се изчерпват само с корекция на неправилно произнесени звукове и съответно не е нужно детето да е проговорило, за да потърсите съвет или да се премине през оценка на развитието.

Ранната логопедична интервенция е терапия за деца от раждането до три години (0-3), за да им помогне да учат и да растат през това важно време в тяхното развитие. Като специалист по ранно детско развитие имам богат опит в работата с деца под 3 години, като съм единственият сертифициран към момента български логопед работещ по канадския семейно ориентиран модел на The Hanen Center за ранна езикова интервенция за деца със закъсняващо езиково развитие от 0 до 5 год. (The Hanen Program ® It Takes Two To Talk ®)

Когато децата са изправени пред предизвикателство, ранната логопедична терапията  е ефективна и често се оказва един от най-важните фактори в подобряването на качеството на живот на детето. Всеки ден предоставяме оценка и терапия на деца, които имат:

 • Закъснения в развитието
 • Забавено езиково развитие
 • Орално-моторни нарушения
 • Орофациални-миофункционални нарушения
 • Емоционални и поведенчески трудности
 • Нарушена слухова преработка
 • Проблеми, свързани със сетивната обработка
 • Аутизъм
 • Говорни нарушения, следствие на Тортиколис и Плагиоцефалия (синдром на плоската глава)
 • Плавностни нарушения (брадилалия, заекване)
 • Артикулационни нарушения (звукопроизнасяне)
 • Билингвизъм

Когато едно семейство се сблъсква с трудностите, които изпитва детето, нерядко семейната обстановка е напрегната, родителите са изпълнени със страхове и притеснения. Затова и подкрепяме цялото семейство, когато посрещаме всяко предизвикателство заедно. Родителите са важни и неразделни членове на терапевтичния екип. Започвайки рано интервенцията, слушам внимателно за техните притеснения, въпроси и предпочитания. Целта е да дам възможност на родителите да получат информация и стратегии, от които се нуждаят, за да направляват уверено участието на тяхното малко дете във всички аспекти на живота на семейството.