Идея №15 от „Изграждане на речник“

Идея №15 от „Изграждане на речник“

52 идеи за цялата година

Децата харесват да слушат една и съща история многократно, но през определен период четете нови книжки и подбирайте нови думи, които детето не знае. Отделете внимание да обясните думата и се опитайте да я свържете с миналия опит на детето. Напр.“Виж това куче какво е рунтаво. Помниш ли като видяхме в парка такава катеричка на дървото? Какво говорихме за нейната опашка?“

 

„Изграждане на речник“

Децата учат езика от възрастните! Възползвайте се от ежедневните ситуации и докато разговаряте с детето, използвайте нови за него думи, като обяснявате значението им или назовавате, действието, което извършвате. Не бързайте обаче да давате веднага значението на новите думи, провокирайте детето да размишлява и го попитайте „Какво според теб означава думата……..?“

Имайте предвид, че думи като „мисля“, „запомням“, „обяснявам“, „мнение“, „съгласен съм/не съм съгласен“ ще подготвят детето от предучилищна възраст за речника, които се използва в училище.

 
Споделете този пост: