Идея №13 от „Изграждане на речник“

Идея №13 от „Изграждане на речник“

52 идеи за цялата година

Докато сте в банята с детето, представете нови думи като „потъва„, когато пуснете тежък предмет в коритото или „сифон„, когато гледате как водата изчезва в онази тайнствена дупка. Може да подберете предмети, които потъват и не потъват и да предложите на детето да предположи за всеки от предметите дали ще потъне или не (гумено пате, тапа, гъба, капачка, ключ, камъче). Може и да размишлявате къде отива водата? Това са чудесни занимания за развитие на критичното мислене, като експериментът може да направите по всяко време в дълбока купа с вода. И не забравяйте, важно е да има смях!

 

„Изграждане на речник“

Децата учат езика от възрастните! Възползвайте се от ежедневните ситуации и докато разговаряте с детето, използвайте нови за него думи, като обяснявате значението им или назовавате, действието, което извършвате. Не бързайте обаче да давате веднага значението на новите думи, провокирайте детето да размишлява и го попитайте „Какво според теб означава думата……..?“

Имайте предвид, че думи като „мисля“, „запомням“, „обяснявам“, „мнение“, „съгласен съм/не съм съгласен“ ще подготвят детето от предучилищна възраст за речника, които се използва в училище.

Споделете този пост: