Triple Code Model

В ежедневието си, на човек често му се налага да разчита на своите математически умения. Математическите умения са необходими в голям брой дейности от ежедневието, напр. да познаете часа, да подготвите рецепта и т.н. Математическите умения са неразделна част в много аспекти на ежедневието.

Да се научат да броят, е може би най-важното умение, което децата придобиват, преди да започнат официално да започнат да изучават математика. Само когато децата могат да направят връзката между символичната и несимволичната форма (т.е. между „3“, „три“ и „•••“), те имат достатъчно разбиране за числата, за да могат действително да пресмятат в по-късен етап на развитието си. Концепцията за число тук означава да можеш да разбираш, преценяш и манипулираш числа и количества.