(TEACCH)

“Treatment and Education of Autistic and related Communication en Handicapped Children” (TEACCH) е интервенционна програма с цел стимулиране на индивидуалните умения на ученика чрез адаптирана училищна среда. TEACCH подобрява структурата, яснотата и предвидимостта чрез визуализация. 

Методът TEACCH е в подкрепа на всички ученици, които изпитват обучителни трудности. Подходът е насочен към повишаване на самостоятелността на ученика. Методът може да се използва също и в домашна обстановка със същата цел. TEACCH може да се използва на практика от 3-годишна възраст. 

Елементи на метода TEACCH са например: визуализиране на времето/дейностите с помощта на пиктограми и други материали, адаптиране на дейността/работната среда на ученика с помощта на спокойни работни места, задачи с кутийки, задачи за награди и т.н.