Превенция и терапия на заекването при деца във възрастта 2-7 год.

Програма за индиректна терапия на заекването чрез семейно-ориентирания подход