Social Skills Training

Социалните умения са необходими на човек навсякъде и постоянно. Те не са еднакво лесни за всички. За някои деца, например, стимулите от околната среда са прекалено интензивни. Това повлиява директно на тяхното поведение спрямо околните. Колкото и да е трудно понякога, всяко дете несъмнено желае да има приятели, с които да играе и да изследва света 

Примери за социални умения са: да отстояваш себе си, да изкажеш мнението си, да покажеш интерес към някой друг, да казвашне, когато някой се опитва да те убеди в нещо, да се представиш по позитивен начин, да се справиш с критиката, да контролираш емоциите си, да помолиш за помощ. 

Чрез трениране на социалните умения, децата биват стимулирани да показват социално приемливо поведение, когато са в група. Целта е да се стимулират  социалните умения, така че да се повиши самостоятелността и самочувствието на детето