Neuromotor Task Training (NTT)

Neuromotor task training (NTT) е научно обоснован метод за подобряване на двигателните умения при деца с двигателни затруднения. Той е първоначално специално разработен за деца с Developmental Coordination Disorder (DCD), но е също много полезен в по-широк контекст. 

Децата с DCD имат забавяне в развитието на двигателните умения и затруднения в координирането на движенията, което ги затруднява да изпълняват важни дейности от ежедневието (вкъщи, в училище, през свободното си време). В резултат на това, тези деца са по-малко способни да участват във важни за възрастта си дейности (напр. спорт).