Монтесори

Италианският лекар и световно признат педагог, д-р Мария Монтесори вярва, че децата се раждат с много способности за учене и вътрешно желание да изследват и опознават света около себе си. Основавайки се на лични наблюдения, тя създава цялостен образователен метод. Методът Монтесори е предназначен да стимулира всяко дете да развие своя оптимален капацитет във всички сфери на живота. Подходите могат да бъдат прилагани както в детската градина/училището, така и у дома. Ключово за методът Монтесори е, че към всяко дете се подхожда индивидуално 

Растежът на детето според д-р Мария Монтесори може да бъде сравнен с този на пеперудата, тъй като през различните етапи се наблюдават различни видове ум 

Първи етап: от 0 до 6 години 

Най-важният етап, наречен попиващ ум. Това е периодът на трансформация, разделен на два подетапа: 

  • 0-3г. - подсъзнателен попиващ ум 
  • 3-6г. - съзнателен попиващ ум 

Втори етап: от 6 до 12 години 

Това е средният период, или вторият етап, на детството 

Трети етап: от 12 до 18 години 

Период на трансформация, разделен на два подетапа: 

  • 12-15г. - пубертет 
  • 15-18г. - юношество  

Чрез дейности и занимания от различен характер, детето развива своите умения. Това му помага да придобие повече увереност и самостоятелност. Детето, адаптираната среда и подготвеният обучаващ са основополагащите елементи в учебната среда на Монтесори. "Следвай детето" и "Помогни ми да се справя сам" са ключовите елементи в този подход.