Forward chaining and backward chaining

"Последователна верига" (научаване на стъпки в последователен ред) означава, че при научаването на ново действие се започва от първа стъпка и постепенно се добавят останалите стъпки 

Прибратна верига" (научаване на стъпки отзад напред) последователността на подхода е обърнат. Тук се започва с усвояването на последната стъпка и така останалите стъпки се усвояват в обратен ред на действие. Тъй като последната стъпка е много често най-лесна, новото умение започва да се усвоява на базата на чувство за успех.