Floortime

Floortime се прилага главно при малки деца (0-7 години), при които се наблюдава изоставане в развитието. При Floortime, терапевтът (или родителят) буквално си играе с детето на пода. Floortime се фокусира на първо място върху комуникацията и връзката с детето. Особеното при Floortime е, че родителите също вземат участие в метода. По този начин метода подобрява също и комуникацията/връзката между родителя и детето, което само по себе си е много ценно и важно. 

Подходът на взаимодействие чрез емоция протича чрез игра на пода 

Емоционалните преживявания помагат да се развият когнитивни, социални, емоционални, езикови и двигателни умения у децата. 

Методът Floortime цели да стимулира развитието на детето в следните шест области: саморегулиране и интерес към света; създаване на връзка и приятелски отношения с околните; участие в двупосочно общуване; комплексна комуникация; символни и емоционални идеи; емоционално и логично мислене.