Квалификация

"Satellite workshop on: Rehabilitation of Cohlear Implanted Children: Development of listening skills", Presenter: Viktorija McDonell, South-West University, Blagoevgrad, Bulgaria

Дистанционен обучителен курс "Дислексия, Мултилингвизъм и чуждоезиково обучение" по проект "Dyslang", Асоциация Дислексия - България
IV Конгрес на Националното сдружение на логопедите в България: Нарушения на храненето, ГЕР и дисфагия; Орални механизми и сензорна преработка в терапията на комуникативните нарушения при деца с проблеми в развитието и Аутистичен спектър; Терапия и обучение на деца с ДЦП; Превенция на речевото изоставане чрез стимулиране на играта междуродителя и детето във възрастта от 0 до 24 месеца; 
Логопедично обучение за специфична говорна терапия при деца с вродени лицеви аномалии, Асоциация "АЛА", гр.Пловдив
Сертификационно обучение за работа с "Рейтинг скала за оценка на детското развитие Developmental Profile 3",  OS Bulgaria, гр.София
Сертификационно обучение за работа с "Рейтинг скала за оценка на детския Аутизъм CARS 2", OS Bulgaria, гр. София
Международна конференция по Аутизъм, Фондация "КАРИН ДОМ", гр. Варна
Сертификационно обучение за работа с "Картинен тест за фонологично осъзнаване /КТФО/ 4-7 години", доц.д-р Катерина Щерева, гр.София
Обучителен специализиран тренинг "Биомеханика и терапия на орално-моторни механизми в помощ на говорната артикулация", Логопед Светлана Картунова, гр. София
Сертификационно обучение "Терапевтични насоки по развитието на фонологичното осъзнаване при деца с типично и атипично развитие", доц.д-р Катерина Щерева, гр.София
"PROFESSIONAL Sensory Enrichment Therapy Certification", Mendability LLC

Certification workshop “It Takes Two to Talk - The Hanen Program for Parents” (Hanen Centre, Canada), CORK, IRELAND, 2018