Constraint Induced Movement Therapy (CIMT)

Constrained Induced Movement Therapy (CIMT) е препоръчителна интервенция за подобряване на функцията на ръката при деца със спастична хемиплегия на възраст от 2 до 18 години.

При деца със спастична хемиплегия, функцията на едната ръка обикновено е засегната. Чести нарушения в засегнатата ръка са повишен мускулен тонус, мускулна слабост и сетивни нарушения. Тези нарушения водят до затруднения при протягане, хващане, манипулиране и пускане на предмети.

CIMT е форма на терапия в неврорехабилитацията, при която клиентът се стимулира да използва засегнатата ръка при извършване на дейности, докато незасегнатата е ограничена (напр. с ръкавица) през по-голямата част от времето. Това е ефективна стратегия за подобряване на функцията на засегнатата ръка. Целта е подобрение в силата, мобилността и координацията на ръката.