Basic stimulation (Базисна стимулация)

Базовата стимулация е предназначена за хора с тежки множествени увреждания. Тя подпомага комуникацията и развитието им, като се фокусира върху базисните, основни човешки нужди. Базисната стимулация е насочена към стимулиране на възприятията, движението и комуникацията . Тялото на човек с тежки множествени увреждания може да се активира чрез адаптирани дейности и преживявания. Това осъществява обмен междуаз“ исвета“. Преживявайки основни стимули, човек опознава по-добре собственото си тяло или човека, с когото осъществява контакт. По този начин, човек приема общуването с някой друг по-безопасно. Развитието на човек с тежки множествени увреждания зависи от качеството на връзката между него и човека, с когото има контакт. Целта е радост от взаимния контакт и отключване на реакции. Чрез соматична, вестибуларна, вибрационна, акустична, визуална, орална и тактилна стимулация, може да се създаде контакт с хората на базово ниво.