Ayres Sensory Integration

Д-р Джийн Айрис, ерготерапевт и лицензиран клиничен психолог, е основоположникът на сензорната интеграция (СИ). Тя забелязва, че обучителните затруднения при децата, често се дължат на двигателни, сензорни и перцептивни дефицити. Това е кара да мисли, че те не са в състояние да обработват и интегрират правилно сензорната информация, която получават от околната среда. Сензорната интеграция се основава на убеждението, че е възможно да се промени мозъка, ако се промени опита. Дефицити при обработката не сензорна информация водят до затруднения в ежедневното функциониране (игра, учене, самостоятелност). Чрез предоставяне на правилни сензорни преживявания (според нуждата на детето), се подобрява както сензорната интеграция сама по себе си, така и функционирането на тялото като цяло. Ерготерапевтите са основните доставчици на този вид терапия. 

Сензорната интеграция или обработката на сензорна информация е връзката между това, което възприемаме (от нашите сетива) и начина, по който реагираме на възприетото (моторика). Стимулите от околната среда получаваме чрез нашите сетива: очи, уши, кожа, вестибуларен апарат, нос, уста. След като се възприемат, тези стимули се изпращат до централната нервна система. Нашата централна нервна система изпраща тези сигнали до мозъка, където се определя как ще се реагира на тези сигнали. Това е комплексен процес, който протича несъзнателно. 

Когато този процес протича добре, се наблюдават адекватни реакции към външните стимули. Примери: дозирано мускулно напрежение, осъзнаване на собственото тяло в пространството, развива се умение за концентрация и др. Добрата сензорна интеграция води до извършване на всякакви координирани действия несъзнателно.