УСЛУГИ

Ерготерапевтична Консултация

Консултацията с ерготерпевт може да е по инициатива на родителите или да е препоръчана от друг специалист. Основната роля на ерготерапевта е да оцени затрудненията на детето в изпълнението на ежедневните дейности, които се дължат на физически или психически увреждания или изоставане в развитието. По време на консултацията родителите и детето имат възможност да се запознаят със специалиста и да споделят какви са основните затруднения, които ги водят в кабинета.

logopedichna_konsultaciq_Gergana_Beycheva_plovdiv
Ерготерапевтична Консултация

Ерготерапевтична Оценка

Професионалната ерготерапевтична оценка се извършва в три различни срещи, което дава възможност да се определи какъв трябва да е фокусът на терапията и колко интензивно трябва да се предлага. Оценката включва няколко компонента - въпросник към родителите, комуникация с други специалисти, които работят с детето, разглеждане на медицинската информация, както и пряко наблюдение.

logopedichna_konsultaciq_Gergana_Beycheva_plovdiv
Ерготерапевтична Оценка

Ерготерапии

Ерготерапията има основен фокус върху три базови сфери, които са изключително важни за детското развитие:
- Самостоятелност
- Учене
- Игра
В една терапевтична сесия това се случва чрез включване на игри, които имат елементи от всяка една от трите сфери. По време на ерготерапевтична сесия подпомагаме детето да изпълнява поставените задачи, да следва инструкции, стимулира се изграждането на увереност и самочувствие, подпомага се сензорната интерграция, изграждат се умения за редуване, споделяне на материали и включването на детето в социално взаимодействие и игра с други деца.
Детето се стимулира да участва в дейности като хранене, използване на прибори, обличане, събличане, обуване, събуване, хигиенни навици, ползване на баня и тоалетна, правилен захват, правилна стойка, изрязване с ножичка.
Терапевтичният подход е чрез игри, които стимулират билатералната координация, кординацията око-ръка, двигателно планиране, баланс, координация. Уменията, които ерготерапията развива са важни както за самостоятелността на отделния човек от най-ранна детска възраст, така и за процеса на обучение не само в училище, но и за цялостната преработка на нова информация и последвалото усвояване и практикуване на нови умения.

logopedichna_konsultaciq_Gergana_Beycheva_plovdiv
Ерготерапии
Монтесори

Обхваща деца от 0 до 6 г., от 6 до 12 г., деца със СОП

Онлайн ерготерапевтични консултации и терапии

Услугата предлага възможности за постигане на ерготерапевтични цели от разстояние

Neuromotor Task Training (NTT)

Терапевтичен метод за деца с двигателни затруднения (напр. DCD)

Guided Discovery Learning

Фокус върху подкрепа в ежедневието на хора с интелектуални затруднения (живеене, работа, свободно време)

Constraint Induced Movement Therapy (CIMT)

Терапевтичен метод за деца с увредена функция на ръката вследствие на мозъчна травма

Treatment and Education of Autistic and related Communication Handicapped Children (TEACCH)

Стимулира развитието на детето с аутизъм чрез фокус върху неговите умения, интереси и нужди

Basic stimulation (Базисна стимулация)

Подпомага комуникацията и развитието на хора с тежки множествени увреждания, като се фокусира върху основните човешки нужди

Sherborne Developmental Movemen

Фокус върху двигателното, когнитивното, социалното и емоционалното развитие чрез (индивидуални или групови) двигателни дейности

Social Skills Training

Стимулиране на социалните умения

Forward chaining and backward chaining

Научаване на ново действие стъпка по стъпка

Triple Code Model

Подкрепя се еволюцията от материално към умствено действие. Детето се научава да съкращава, интернализира и автоматизира работния процес

Cognitive Orientation to daily Occupational Performance (CO-OP)

Прилагане на глобални и специфични стратегии в различни ежедневни ситуации с цел успешно извършване на дадена дейносt

Ayres Sensory Integration

Подобряване на сензорната интеграция

Floortime

Фокус върху изграждане на стабилна основа за емоционалните, социалните и интелектуалните способности

Класически ерготерапевтични сфери и методи

Терапия насочена към Разстройства от Аутистичния спектър, Детската Церебрална Парализа, Синдром на Даун и други генетични синдроми, Хиперактивен синдром с дефицит на вниманието, психомоторни