Логопед Деница Добрева

logoped_denitza_dobreva_profile_logokids

Искате да се консултирате с логопед? Запазете своя час тук.

Казвам се Деница Добрева и съм логопед. Завърших бакалавърска степен „Логопедия“ в Софийски университет "Св. Климент Охридски". Участвах в практическо обучение по програма на МОН „Студентски практики – фаза 2“ и преминах успешно държавен стаж в Обединена терапевтична практика „Детски истории“, гр.София, където работих с тежки случаи. Научих се на техники и методи за работа с деца от аутистичния спекър, умствена изостаналост, генетични синдроми и други. 

Много харесвам професията си и възможността чрез нея да помагам на децата. Наясно съм, че работата с тях е строго индивидуална и че ще се срещам и с по-сложни случаи, на които съм готова да откликна с търпение, отдаденост и постоянство в работата си. Всяко дете крие ключ, който ще отключи потенциала му и съм готова да го намеря.

Постоянно се информирам и участвам в обучения и семинари за придобиване на допълнителна квалификация. Имам придобити сертификати от обучения на теми „Проговарянето като праксис, игра и общуване“; „Заекване при деца в предучилищна и училищна възраст“; "Как да разбирам по-добре децата със СОП и да работя по-пълноценно с тях"; курс по клинична психология. Сертифицирана съм в прилагането на "Картинен тест за фонологична осъзнатост - оценка на риск от дислексия". Продължавам да уча за придобиване и на магистърска степен в областта. Като свои силни качества бих посочила амбициозност, отдаденост, загриженост, креативност, емпатия, организираност. Полагам усилия и се стремя към постигане на високи резултати в работата си.